Ribolovne informacije

Ribolovno područje u blizini Koprivnice izuzetno je bogato vodenim površinama, gdje dominira na svega 15 km sjeverno od grada Koprivnice rijeka Drava, najveća  ribolovna voda sa svojim rukavcima i mrtvicama, koja obiluje gotovo svim vrstama slatkovodnih riba.

Pritoke rijeke Drave su : Mura , Bednja, Gliboki , koje su također bogate raznim vrstama riba. Mjenjajući tok , rijeka Drava je za sobom ostavljala velike količine pijeska i šljunka te je iskopavanjem istih , stvoreno na desetke večih i manjih jezera. Najpoznatije vode su: Jezero Šoderica sa oko 300 hektara površine, ujedno i poznati kupališni centar sa oko 400 vikend objekata sa asfaltiranim putevima.
 
Tu su i jezera Jegeniš, Ješkovo, Dragovoljca, Autoput , Hintov , Kencel, Vidak, Sigetec , Kuzminec , Rasinja , Betonara i mnoge druge manje vode.Sve ove stajaćice uz netaknutu prirodu bogate su slatkovodnim vrstama riba već pomenutih u rijeci Dravi a naročito pastrvski grgeč, zlatni i crveni karas, sunčarka i druge.Sve navedene vode obiluju kapitalnim i trofejnim primjercima ribljih vrsta. 
Zbog tolikog bogatstva ribljeg fonda na vodama se svakodnevno može vidjeti na desetke ribolovaca . Uz rekreativni ribolov na našem području značajno je zastupljen i natjecateljski sportski ribolov. Klubovi sudjeluju u ligaškim natjecanjima na nivou HŠRS , kao i na brojnim prijateljskim kup natjecanjima gdje se postižu značajni rezultati u svim kategorijama.
Sportski ribolov i ugodan boravak u netaknutoj prirodi mamac je svakom ribiču, a užitak je kad se na udici nađe kapitalni primjerak .
  
Područje:
Rijeke Mura i Drava sa pritocima i mrtvicama.
Jezera Šoderica, Jegeniš, Ješkovo, Gabajeva Greda, Vidak te dvadesetak manjih jezera.
Ribe:
Šaran, amur, štuka, som, bass, smuđ i druge ciprinidne vrste riba.

Zanimljivosti:
Carp cup "Ješkovo" svake godine početkom svibnja na jezeru Ješkovo
Špinerski cup "Šoderica" tijekom listopada na jezeru Šoderica
Klubovi i pojedinci natječu se u svim kategorijama hrvatskih liga


Smještaj i informacije:
Hotel "Podravina" , "Bijela kuča (B), www.hotel-podravina.hr
http://www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr www.hotel-podravina.hr
Dozvole i obavijesti:
Zajednica sportsko ribolovnih klubova Koprivnica
Tel: 0916800 600 predsjednik

Dnevne dozvole za športski ribolov u Koprivnici prodaju se u Hotelu Podravina od 0-24 sata, caffe baru "Ribički dom" na jezeru Šoderica od 10 00 do 23 sata, domu ŠRK Drava Hlebine (nazvati broj 048 836 035 ako je dom zatvoren) , Pizzeriji "Kavalir" u Botovu www.pizzeria-kavalir.com od 07 00 - 23 00 sati i caffe baru ''Pero'' u Zvijercima - Bjelovar te u svim ribolovnim klubovima ZŠRK Koprivnica te u sjedistu ZŠRK Koprivnica. Dnevnu dozvolu mogu kupiti ribolovci ako nemaju važeču ribolovnu dozvolu ili ako imaju važeću ribolovnu dozvolu HŠRS izdanu na drugim ribolovnim područijima ili stranu ribolovnu dozvolu. Dnevnu dozvolu mogu bez položenog ispita kupiti sve osobe te ribolovu pristupiti samo u pratnji osobe sa položenim ribičkim ispitom.

Kompletne informacije www.ribolov-koprivnica.com 
 

Dodatne informacije